Interna

  • leczymy choroby wewnętrzne układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego
  • choroby zakaźne, wirusowe, grzybicze
  • leczymy choroby skóry, alergie, grzybice