Lek.wet. Maciej Słowikowski - internista, dermatolog

mac2Swoją długoletnią naukę zawodu rozpocząłem w Technikum Weterynaryjnym we Wrześni. Ukończyłem studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie w 2013 roku. W trakcie trwania studiów uczestniczyłem w praktycznej nauce zawodu jako wolontariusz w olsztyńskich klinikach i przychodniach.

Doświadczenie kliniczne zdobywałem w wielu lecznicach głównie całodobowych w Warszawie i okolicach. Nieustannie kształcę się i doskonalę swoje umiejętności, aby nieść pomoc naszym braciom mniejszym:) W lecznictwie małych zwierząt interesuje się przede wszystkim chorobami wewnętrznymi psów i kotów, dermatologią oraz cytologią.